Herengracht 88

<- 90 Herengracht          Panorama         Herengracht 86 ->

Herengracht 88

Herengracht 88

Herengracht 88 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 88


Gebouwd           ± 1630 / 1871
Architect            1871 G.B. Salm
Opdrachtgever    J.W. Mijnssen 
Monument         Gemeentelijk Monument

1853 : RR 248  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 46 3798  (verpondingsnummer)

1796 : 46 363    (kleinnummer)

1732 : 46 3711  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5652  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1630

1871

Architect

1871 G.B. Salm

1967 Pieter Pals

Opdrachtgever

± 1630 Jan Pietersz de Bie?, eigenaar bouwerf

1871 J.W. Mijnssen [1809-1880]

1967 Stichting Amsterdamsche Studentenkring (ASK)

Naam / gevelsteen

± 1630 Hamburg (groot basreliëf van een bevestigde stad (vervallen): Hamburg)

Bijzonderheden

± 1630 koopmanshuis 7,05 m. breed. Trapgevel met grote trappen (naar Hendrick de Keyser). 

1871 Nieuwe gevel, rechte kroonlijst, kap en dakvenster. Oude stoep met eind 18de eeuwse leuning van gedraaid staafijzer.

1967 Verbouwd, sociëteitsruimte, mensa feestzalen

Bewoners / eigenaren o.a.

1694 Jan van Tarelink, reder

1862-1889 J.W. Mijnssen [1809-1880] makelaar/bewoner

1889-1904 wijnhandel Ferwerda & Tieman

1926-1955 confectiefabrikant Ludwig Richard Moenking (atalier)

1955-1966 Hoofdkantoor Witteveen's Modemagezijnen N.V.

1966-1971 R.K. Studentenvereniging Sanctus Thomas Aquinas / Stichting ASK 

1971-1987 Universiteit van Amsterdam met  beneden de mensa, daarboven Cafe H88 en daarboven CREA.

1987-heden Belgisch restaurant Lieve, appartementen boven

Monument

Gemeentelijk monument

Gebruik nu

Restaurant / appartementen 

Gegevens zijn o.a. ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- wn Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.