Herengracht 92

<- 94 Herengracht          Panorama         Herengracht 90 ->

Herengracht 92

Herengracht 92

Herengracht 92 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 92 Huis te Wouw


Gebouwd           ± 1755
Architect            -
Opdrachtgever    Fam. Winter
Monument         Rijksmonument

1853 : RR 250  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 46 3796  (verpondingsnummer)

1796 : 46 365    (kleinnummer)

1732 : 46 3709  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5654  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1630

± 1755

Architect

Opdrachtgever

± 1615 Jan Pietersz de Bie?, koopman en eigenaar grond

± 1755 Fam. Winter en de Clercq

Naam / gevelsteen

± 1615 92 Huis te Wouw (ontleend aan Wouwer)

Bijzonderheden

± 1755 (92 en 94: twee woonhuizen onder één dak) 6,60 m. breed. Gevels met rechte kroonlijst, balustrade, elk met een door een kroon gedekt medaillon, waarin monogram, verm. van Winter en de Clercq. Consoles waartussen lichten. Dubbele stoep met voor elk een toegang. Hek met leeuwenkopjes van ± 1800. Empire voordeuren met snijramen.

92 met achterraam

Bewoners / 

1646 IJsbrand van de Wouwer

1682-1709 mr. Dirck Bas[1640-1709]

Rijksmonument

Nr.: 1729

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- wn Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.