Herengracht 86

<- 88 Herengracht          Panorama         Herengracht 84 ->

Herengracht 86

Herengracht 86

Herengracht tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 86

Gebouwd           ± 1615 / ± 1850
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Pietersz. du Bien (de Bie)
Monument         Rijksmonument

1853 : RR 247  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 46 3799  (verpondingsnummer)
1796 : 46 362    (kleinnummer)
1732 : 46 3712  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5651  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

± 1615

± 1750

Architect

Opdrachtgever

± 1615 Jan Pietersz de Bie

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1615 (Samen met 82 en 84 gebouwd.)

woonhuis 5 m. breed. Trapgevel van bak- en bergsteen met banden, hoek- en boogblokken.

± 1750 ingezwenkte hals. Beneden nagenoeg onveranderd.

Bewoners / eigenaren o.a.

1971-1987 Fotogalerie Fiolet van de fotograaf Ger Fiolet en boekhandel fotoboeken

Rijksmonument

Nr 1727

Gebruik nu

Woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- wn Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.