Herengracht 84

<- 86 Herengracht          Panorama         Herengracht 82 ->

Herengracht 84

Herengracht 84

Herengracht 84 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 84

Gebouwd           ± 1615
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Pietersz de Bie  (du Bien)
Monument         Rijksmonument

1853 : RR 246  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 46 3800  (verpondingsnummer)
1796 : 46 361    (kleinnummer)
1732 : 46 3713  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5650  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1615

Architect

Opdrachtgever

± 1615 Jan Pietersz de Bie (du Bien), koopman

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1615 woonhuis 5,50 m. breed. Trapgevel van bak- en bergsteen met banden, hoek- en boogblokken. Twee leeuwenmaskers als hoekstenen van het fries. Kopjes op de sluitstenen der ontlastingsbogen van twee vensters. Stoep en empire snijraam.

Bewoners / eigenaren o.a.

1630: 82 en 84 Dirck Teulingh (Diederick Tholincx / Thelincx), koopman 

Rijksmonument

Nr 1726

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- wn Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.