Herengracht 78

< 80 Herengracht          Panorama         Herengracht 76 >

Herengracht 78

Herengracht 78

Herengracht 78 tekening Caspar Philips

Herengracht 78 tekening Caspar Philips

Keizersgracht 78

Gebouwd           ± 1711
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Luykink, makelaar
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 284  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 48 4596  (verpondingsnummer)

1796 : 48 357    (kleinnummer)

1732 : 48 4425  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5801  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

± 1615

± 1711

Architect

± 1615 Hendrik Gerritsz, metselaar

Opdrachtgever

± 1711 Jan Luykink, makelaar

Naam / gevelsteen

1672 De Lindeboom

Bijzonderheden

± 1711 koopmanshuis 4,30 m. breed. Halsgevel, getoogd fronton en vleugelstukken, platte stoep met afsluithek.

2010 Funderingsherstel (samen met 76 en 78)

Bewoners / eigenaren o.a.

1745 Barend Luykink

1880 D. Stork, notaris

Rijksmonument

Nr 1724

Gebruik nu

Woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.