Herengracht 76

< 78 Herengracht          Panorama         Herengracht 74 >

Herengracht 76

Herengracht 76

Herengracht 76 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 76

Gebouwd           ± 1760
Architect            -
Opdrachtgever    Maria van Loenen
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 283  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 48 4595  (verpondingsnummer)

1796 : 48 356    (kleinnummer)

1732 : 48 4424  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5800  (kadaster oud)

Archeologisch onderzoek bij funderingsherstel onder Herengracht 74-76-78

 

Van juli tot oktober 2010 is er archeologisch onderzoek door het Bureau Monumenten & Archeologie onder leiding van Jerzy Gawronski verricht bij funderingsherstel van de panden Herengracht 74, 76 en 78. Er wordt op dat moment onder deze drie huizen gelijktijdig een nieuwe, diepere kelder aangelegd en een nieuwe fundering, waardoor er dan een groter onderzoeksterrein ontstaat.

 

Deze drie huizen staan in het deel van de Grachtengordel dat is aangelegd bij de stadsuitbreiding van 1613, de derde uitleg. Hiervoor is de aarden stadswal uit 1585, die dan nog aan de westzijde van de Herengracht ligt, geslecht. Het archeologisch onderzoek blijkt dat het terrein in de 17de eeuw zo grondig bouwrijp is gemaakt dat de stadswal geheel is uitgevlakt. De  bodemconstructie van de wal is wel nog herkenbaar in de bodem. De bodemconstructie bestaat uit een stelsel van vakken van eiken- en naaldhouten planken, die zijn opgevuld met klei- en veenzoden, riet, hout snippers en schelpgruis. De vondsten uit deze laag dateren uit het laatste kwart van de 16de eeuw. Ondanks dat sporen van de stadswal zelf ontbreken, heeft het onderzoek de eerste gegevens verschaft over grondverbetering bij de aanleg van de aarden verdedigingswal van 1585.

 

Voor meer informatie over deze opgraving en de stadswallen, zie:  Het rapport AAR (Amsterdamse Archeologische Rapporten) no 70 uit 2013

 

 

Herengracht 074-78 HE10projectie Broen LR

De stadswal van 1585, rood, en de zwart omcirkelde onderzoekslocatie geprojecteerd op de (noordwaarts gerichte) stadsplattegrond van Gerrit de Broen uit 1774-1782. Met daarin de verschillende stedenbouwkundige onderdelen van Derde Uitleg: vrnl, de grachtengordel, de Jordaan en de stadswal langs de Singelgracht. Van Monumenten en Archeologie, gemeente Amsterdam.

Herengracht 074-78 HE10  10-11-02  044

De geheel ontgraven kelderruimtes van Herengracht 74 (links) en 76 (rechts), gezien richting straat. In het midden een scheidingsmuur, nog op de oude houten palen. Maar het huis steunt al op de nieuwe, stalen/betonnen palen. Daarop staan de stempels die de staalconstructie dragen. De kelders zijn al uitgegraven. Bron Monumenten en Archeologie, gemeente Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.