Herengracht 74

< 76 Herengracht          Panorama         Herengracht 70-72 >

Herengracht 74

Herengracht 74

Herengracht 74 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 74

Gebouwd           1902
Architect            M.H.M. Rademaker
Opdrachtgever    Elisabeth Bernardina Maria Feldbrugge
Monument         Gemeentelijk monument

1853 : SS 282  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 48 4594  (verpondingsnummer)

1796 : 48 355    (kleinnummer)

1732 : 48 4423  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5799  (kadaster oud)

Bouwjaar

na 1614

1705

1902

Architect

na 1614 Verm. Hendrik Gerritsz

1902 M.H.M. Rademaker, makelaar

1949 H. Krot, aannemer

2009 ir. C.F.M. Sarlemijn

Opdrachtgever

1705 Jacobus van den Burg

1879 Dirk Koen Dirksz

1902 H. Geniets-Feldbrugge

1949 J.M. Turksma

2009 Eigenaren Herengracht 74-76-78

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

1705 koopmanshuis 4,35 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken en getoogd fronton waarin een Burg, (i.v.m. de naam van de opdrachtgever). Stoep, omlijste toegang en smeedijzeren aflsuithek van de platte stoep.

1879 Mogelijk een nieuwe gemaakt, zoals deze staat op tabblad "Bouwtek gevel 1902"

1902 nieuwe vorm, verblendstenen gevel met platte stoep.

1949 veranderen en uitbreiden beganegrond verdieping

2010 Funderingsherstel (samen met 76 en 78), grotere, waterdichte kelder

Bewoners / eigenaren o.a.

Herman Hendrik Geniets [1863-1919] en Elisabeth Bemardina Maria Feldbrugge[†1903]

Monument

Gemeentelijk monument

Gebruik nu

Woonhuis / Kantoor 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.