Herengracht 76

< 78 Herengracht          Panorama         Herengracht 74 >

Herengracht 76

Herengracht 76

Herengracht 76 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 76

Gebouwd           ± 1760
Architect            -
Opdrachtgever    Maria van Loenen
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 283  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 48 4595  (verpondingsnummer)

1796 : 48 356    (kleinnummer)

1732 : 48 4424  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5800  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1615

± 1760

Architect

Opdrachtgever

± 1760 Maria van Loenen

Naam / gevelsteen

1646 en ± 1760 De Poolsche Jonker

Bijzonderheden

± 1760 koopmanshuis 4,07 m. breed. Ingezwenkte halsgevel, getoogd fronton met kuif, kuiven op aanzetstukken. Lage stoep loodrecht op de gevel en afsluithek voor het platte gedeelte (verdwenen).

2010 Funderingsherstel (samen met 76 en 78)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1723

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.