Herengracht 70 - 72

< 74 Herengracht          Panorama         Herengracht 68 >

Herengracht 70 - 72

Herengracht 70 - 72

Herengracht 70 - 72 tekening Caspar Philips

Herengracht 70 - 72 tekening Caspar Philips

Herengracht 70 van 70 - 72

Gebouwd           1633
Architect            Hendrik Gerritsz.
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument
1853 : SS 280  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 48 4592  (verpondingsnummer)
1796 : 48 353    (kleinnummer)
1732 : 48 4421  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5797  (kadaster oud)

Bouwjaar

1633

1905

Architect

1633 Verm. Hendrik Gerritsz, metselaar en koper bouwerf in 1615

1905 J.W.F. Hartkamp

Opdrachtgever

1905 J. Minkenhoff

Naam / gevelsteen

De Oyevaar

Bijzonderheden

1633 koopmanshuizen 13,06 m. breed. Pilastergevel onder invloed van Hendrik de Keyser, van bak- en bergsteen met Dorische pilasters en hermen. De pilasters van de bovenste verdieping lopen taps uit, met Ionische kapitelen. Kap met twee schoorstenen, driehoekig fronton waarin blank wapenschild, vier ellipsvormige lichten met gebeeldhouwde omlijsting. Elk een stoep (voor 70 verdwenen in 1861), die samen een dubbele stoep vormen.

Beide huizen zijn dikwijls in één hand geweest.

1905 verbouwd.

Bewoners / eigenaren o.a.

Jan en Rogier van Waert 

1854 V.H. Guije, Waals predikant en dr A.A. Guije

1895-1904 de Gereformeerde Vereeniging voor Ziekenverpleging

Rijksmonument

Nr. : 1721

Gebruik nu

Woonhuis

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.