Herengracht 70 - 72

< 74 Herengracht          Panorama         Herengracht 68 >

Herengracht 70 - 72

Herengracht 70 - 72

Herengracht 70 - 72 tekening Caspar Philips

Herengracht 70 - 72 tekening Caspar Philips

Herengracht 72 van 70 - 72

Gebouwd           1633
Architect            Hendrik Gerritsz.
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument
1853 : SS 281  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 48 4593  (verpondingsnummer)
1796 : 48 354    (kleinnummer)
1732 : 48 4422  (verpondingsnummer)
Kadast: D 7064  (kadaster oud)

Bouwjaar

1633

1910

Architect

Verm. Hendrik Gerritsz, metselaar en koper bouwerf in 1615

1910 Jan Kuiler

Opdrachtgever

1910 J. Zijlstra

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

1633 koopmanshuizen 13,06 m. breed. Pilastergevel onder invloed van Hendrik de Keyser, van bak- en bergsteen met Dorische pilasters en hermen. De pilasters van de bovenste verdieping lopen taps uit, met Ionische kapitelen. Kap met twee schoorstenen, driehoekig fronton waarin blank wapenschild, vier ellipsvormige lichten met gebeeldhouwde omlijsting. Elk een stoep (voor 70 later verdwenen), die samen een dubbele stoep vormen.

Beide huizen zijn dikwijls in één hand geweest.

1919 ingericht tot kantoor en magazijn.

Bewoners / eigenaren o.a.

Jan en Rogier van Waert 

1854 V.H. Guije, Waals predikant en dr A.A. Guije, zowel 70 en 72

1895-1904 de Gereformeerde Vereeniging voor Ziekenverpleging, ook 70 en 72

Rijksmonument

Nr. : 1722

Gebruik nu

Woonhuis

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.