Herengracht 40

<- 42 Herengracht          Panorama         Herengracht 38 ->

Herengracht 40

Herengracht 40

Herengracht 40 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 40

Gebouwd            1790
Architect             - 
Opdrachtgever   Mr. Tjaerd Anthony van Iddekinge
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

1790

1996 (verbouwing)

Architect

1790 Vermoedelijk Jacob Otten Husly

Opdrachtgever

± 1790 Mr. Tjaerd Anthony van Iddekinge

Naam / gevelsteen

1996 Residence Lebrun

Bijzonderhedenrond

rond 1615 oorspronkelijke panden zie 40a en 40b

1790 40a verenigd met 40b tot één gebouw 13,13 m. breed. Nieuwe voorgevel en achtergebouw. Op zilveren troffel staat gegraveerd: "Ao 1790 den 5 Juny heeft Johannes van Iddekinge de eerste steen gelegd van de voorgevel van ’t huisz op de Heerengravt tussen de Heerenstraat en de Brouwersgravt."

Geblokte zandstenen gevel met rechte kroonlijst op consoles waartussen rosetten. Gesneden raamkalven. Platte stoep met zes paaltjes. Drie ingangen. 

1899 Zaalbetimmering verwijderd en geschonken aan het Amsterdam Museum

1996 Verbouwing tot appartementen, zaalbetimmering weer teruggeplaatst.

Bewoners / eigenaren o.a.

1810–1813 woonhuis van Charles Lebrun, gouverneur-generaal van Napoleon

1831-1958 Nederlandsche handelmaatschappij

1864–1881 Stadsbibliotheek

1885-1919 Openbare lagere school Alberdingk Thijm(na 1889)

1919-1943 school voor Christelijke geestelijk gehandicapte kinderen

1943-1962 de Coöperatieve Manufacturen HandelsvereenÎging De Faam GA

1962-1966 Henk Hartog's Textiel en Meubelbedrijf NV, met de Super Meubel Market

1966-???? Bruns, ten Brink & Co verzekeraar

1996-heden appartementen

Rijksmonument

Nr 1708

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.