Herengracht 42

<- 44 Herengracht          Panorama         Herengracht 40 ->

Herengracht 42

Herengracht 42

Herengracht 42 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 42


Gebouwd           1710
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         -

Bouwjaar

± 1615

± 1710

1891

Architect

1615 Pieter Jacobsz Block

Opdrachtgever

± 1710 Pieter Snijder

1891 J. Margaroli

Naam / gevelsteen

1700 De Liefde

Bijzonderheden

± 1710 koopmanshuis 4,60 m. breed. Vleugelstukken en getoogd fronton. Stoep.

1891 vernieuwd

Thans nog met vier verdiepingen met rechte kroonlijst. In het midden een verhoging. Stoep met twee toegangen

Bewoners / eigenaren o.a.

1615 Pieter Jacobsz Block, eigenaar bouwerf

± 1710 Johannes van Droogenhorst

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.