Herengracht 38

<- 40 Herengracht          Panorama         Herengracht 36 ->

Herengracht 38

Herengracht 38

Herengracht 38 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 38

Gebouwd           1615
Architect            Claes Jansz, timmerman
Opdrachtgever    Simon Roelofsz
Monument         Rijksmonument
1853 : SS 264  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 50 5584  (verpondingsnummer)
1796 : 50 337    (kleinnummer)
1732 : 50 5396  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5781  (kadaster oud)

Bouwjaar

verm. 1615

1941

Architect

verm. 1615 Claes Jansz, timmerman

Opdrachtgever

verm. 1615 Simon Roelofsz

Naam / gevelsteen

Steen met 16..

Bijzonderheden

verm. 1615 koopmanshuis 5,35 m. breed (als 36). Trapgevel met grote trappen van bak- en bergsteen, onder invloed van Hk de Keijser. Bergstenen banden met vleugelstukken. Stoep.

1941 gerestaureerd

26 oktober 1946 brandschade

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr. : 1707

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.