Herengracht 34

<- 36 Herengracht          Panorama         Herengracht 32 ->

Herengracht 34

Herengracht 34

Herengracht 34 tekening Caspar Philips

Herengracht 34 tekening Caspar Philips

Herengracht 34, School de Burght, voorheen "Mijn Glas loopt ras"


Gebouwd            1963-1967
Architect             ir. H. ´t Hoen (P.W. Amsterdam)
Opdrachtgever   Amsterdam
Monument         -

1853 : SS 262  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 50 5587  (verpondingsnummer)

1796 : 50 334    (kleinnummer)

1732 : 50 5398  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5777  (kadaster oud)

 

 

Keizersgracht 034 Joannes Antonides van der Goes 1 SAA

Joannes Antonides van der Goes gemaakt door Pieter Schenk en
Michael van Musscher, Stadsarchief Amsterdam.

 

De Antonides meisjesschool 

In 1870 koopt de stad ook de voormalige mouterij die in 1850 voor f 8.500,- is gekocht door de Nederlandsche Handelmaatschappij die op dat moment haar kantoor op Herengracht 40 heeft. In 1874 zijn de pakhuizen verbouwd tot een openbare school voor meisjes (2e klasse) genaamd Antonidesschool. De naam van de school moet herinnering bewaren aan dichter Antonides van der Goes [1647-1684]. Zijn bekendste werk is zijn zeer uitgebreide dichtwerk De Ystroom (1671). Hierin beschrijft Joannes Antonides van der Goes een wandeling langs het IJ in Amsterdam.

In 1872 is de school al in gebruik en de hoofdonderwijzeres is mej. Stokhuijzen. Volgens een krantenartikel kunnen de meisjes die zijn afgewezen voor de HBS, hier terecht kunnen als ze nog geen 14 jaar oud zijn. In 1884 is de school ingericht tot een openbare school voor meisjes, 4e klasse. Zie het tabblad "school 1870" voor de tekeningen. De eigenlijke school is gevestigd in de voormalige verbouwde mouterij. Aan de grachtzijde is een nieuw huis gebouwd de vorm van een drieassig woonhuis, waarvan de door een rechte lijst met balustrades ter weerszijden van een topje met dakvenster bekroonde, door zij risalieten en lijsten tussen de verdiepingen gelede gevel een enigszins klassicistische stijl vertoont. In 1907 wordt de school voor meisjes van Herengracht 119 naar hier verplaatst.

De Burgtschool

Later is er in het gebouw een school voor gewoon lager onderwijs gevestigd. In 1964-1967 is de school geheel herbouwd, vooral de achterbouw was in een zeer slechte staat. Het voorhuis aan de gracht is oorspronkelijk gebouwd als woonhuis. Om meer klaslokalen te kunnen maken is ook dat gesloopt in 1966 en vervangen door een modern gebouw met een maximum aan ruimte. Het is een nieuwe strakke gevel, bekleed met grijs geschuurde hardsteen met grote ramen. Zie ook dr.L.Jansen en ir.N.'t Hoen, De Burghtschool aan de Herengracht 34, in Ons Amsterdam, XIX (1967), pp. 194-6, overgenomen uit: Werk in Uitvoering 2.1966.

De nieuwe school voor de Burchtschool, afbeelding Dienst der Publieke Werken.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.