Dam Nieuwe Kerk

<- Paleis          Panorama         Dam 8 - 10 ->

Nieuwe Kerk vanaf Damzijde gezien

Nieuwe Kerk vanaf Damzijde gezien

Dam 12, Nieuwe Kerk

Gebouwd            1380 tot 1645
Architect               -
Opdrachtgever    Willem Eggert
Monument           Rijksmonument

 

De kerk is gebouwd in het begin van de 15e eeuw, op een plek die dan nog een boomgaard is. In 1408 krijgt de bouw van deze Nieuwe Kerk, toen nog Onze Lieve Vrouwekerk of Maria- en Catharinakerk geheten, de bisschoppelijke goedkeuring. De bouw is dan echter al ver gevorderd. Er is sindsdien veel aan de kerk verbouwd en herbouwd en er is drie maal brand geweest, waarbij een maal het gehele dak verloren gaat. Eén van de laatste delen van de kerk die is voltooid, dat is de noordelijke dwarsarm uit 1530-1540, die al stijlelementen uit de Renaissance vertoont. Als de kerk in 1578 overgaat worden ook hier alle beelden en de andere versieringen verwijderd. Van de 1959 tot 1980 wordt de kerk gerenoveerd, mar bij de heropening is de Hervomde gemeente niet meer in staat het gebouw langer te onderhouden.  

 

Tegenwoordig wordt de kerk niet meer als kerk gebruikt. Er worden regelmatig wisselende tentoonstellingen gehouden.

 

 

De Nieuwe Kerk wordt liggend naast het paleis, sinds soeverein-vorst Willem in 1814 in deze kerk de eed op de grondwet aflegde, ook gebruikt voor de inzegening van Koninklijke huwelijken en voor inhuldigingen. De inhuldiging van Koningin Beatrix vond er plaats op 30 april 1980. Op dezelfde datum in 2013 zal de inhuldiging van haar zoon en opvolger Willem-Alexander ook daar plaatsvinden.

 

Op 2 februari 2002 is het in de Beurs van Berlage gesloten huwelijk van Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima in de kerk ingezegend. Als het bruidspaar de kerk betreed worden de luiken van het, door Johannes Wolfgang Schonat in 1652-1655, Jacobus Galtusz. van Hagerbeer in 1668-1670 en Roelof Barentsz. Duyschot in 1670-1673 gebouwde en in 1981 door orgelbouwerij Marcussen & Søn in samenwerking met Cor Edskes gerestaureerde, hoofdorgel geopend als een omarming van het paar. Deze unieke beelden gingen de hele wereld over.

 

In de kerk bevindt zich de graftombe van Michiel Adriaenszoon de Ruyter. De tombe is het werk van Rombout Verhulst en Willem de Keyser. Ook Jan van Galen, Joost van den Vondel, Johannes Snippendaal en de weduwe Borski hebben in de Nieuwe Kerk hun laatste rustplaats gevonden.

 

Dam 12 Nieuwe Kerk koorhek

Middenschip, kijkend richting koor en naar het koorhek.

Dam 12 Nieuwe Kerk middenschip

Middenschip, kijkend naar de ingang van de kerk met het orgel erboven.

Hebt u aanvullingen of meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, of mee wilt helpen met het aanvullen van de site, kun u deze hieronder vermelden. Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren. Foto's kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.