Keizersgracht 517

Keizersgracht 517, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

keizersgracht 517 1870

keizersgracht 517 1870

Keizersgracht  oud 513

Gebouwd           1670
Architect            -
Opdrachtgever    Martinus Alewijn, koetshuis voor Herengracht 458
Afgebrokenn       voor 1909
1853 : X 694  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 56 3241  (verpondingsnummer)
1796 : 56 127    (kleinnummer)
1732 : 56 3116  (verpondingsnummer)
Kadast: I 973  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1670

± 1909 Afbraak 

Architect

Opdrachtgever

± 1670 Martinus Alewijn, koetshuis voor Herengracht 458

1909 Handelsvereniging Holland – Bombay

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1670 woonhuis 5,57 m. breed. Woonhuis en koopmanshuis, elk met een stoep (rechts en links) met onderingang. In het midden stal met pakzolders. Alles onder één dak. Rechte kroonlijst. Drie dakvensters. Met Herengracht 458. Stal en pakzolders bleven bij dit huis in gebruik. De twee woonhuizen kwamen in verschillend bezit. 

29-04-1903 op de veiling aangeboden Keizersgracht 513-515-517 en Herengracht 548 verkocht

25-11-1907 op de veiling aangeboden Keizersgracht 513-515-517, onderhands verkocht 

± 1909 vernieuwd tot kantoorgebouw.

Bewoners / eigenaren o.a.

1909-1940? Handelsvereniging Holland – Bombay

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.