Keizersgracht 517

Keizersgracht 517, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

keizersgracht 517 1870

keizersgracht 517 1870

Keizersgracht  oud 513

Gebouwd           1670
Architect            -
Opdrachtgever    Martinus Alewijn, koetshuis voor Herengracht 458
Afgebrokenn       voor 1909
1853 : X 694  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 56 3241  (verpondingsnummer)
1796 : 56 127    (kleinnummer)
1732 : 56 3116  (verpondingsnummer)
Kadast: I 973  (kadaster oud)

Het koetshuis van Martinus Alewijn[1634-1684] van Herengracht 458

Het blok, bestaande uit Keizersgracht 513, 515 en 517 is ± 1670 gebouwd door de bewoner, Martinus Alewijn van Herengracht 458, als koetshuis met woningen. Dit  woonhuis 5,57 m. breed. Het woonhuis heeft dan  een stoep  met onderingang. In het midden van het blok zit een stal met pakzolders. Alles onder één dak met een rechte kroonlijst. Het huis lijkt begin 1900 nog op de tekening van Caspar Philips. In 1903, na het overlijden van jonkvrouw Henriëtte Agnes van Loon, wordt het op een veiling ter verkoop aangeboden als geheel of in delen. Het wordt gekocht, dan nog een geheel vormend met Herengracht 458, voor f119.000,- door Pieter Langerhuizen Lambertusz [ 1839-1918], zoon van een commissionair in effecten. In 1907 komt alleen dit koetshuis, Keizersgracht 513-515-517, op de veiling. Rond 1909 wordt het blok afgebroken. Zie voor de geschiedenis hierna het tabblad "Nieuw 517"

keizersgracht 517 op een foto uit 1870

Keizersgracht 511 - 513 - 515 - 517 uit 1870, kabinetsfoto van de Jager met de huisnummering van voor de afbraak. Stadsarchief Amsterdam

Keizersgracht 513-517 Veiling Het nieuws van den dag 30-03-1903

Veiling van het totale complex, Keizersgracht 513-517 en Herengracht 458, Het nieuws van den dag 30-03-1903, bron Delpher

Keizersgracht 513-517 Veiling Algemeen Handelsblad 08-11-1907

Veiling alleen nog Keizersgracht 513-517, Algemeen Handelsblad 08-11-1907, bron Delpher

Keizersgracht 513-517 Veiling afloop De Tijd 26-11-1907

Keizersgracht 513-517 Veiling afloop nr 15, 16 en 17. De panden zijn onderhands al verkocht, De Tijd 26-11-1907, bron Delpher

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.