Keizersgracht 517

Keizersgracht 517

Keizersgracht 517

Keizersgracht 517, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht nieuw 517

Gebouwd            1908
Architect              Willem Hamer
Opdrachtgever    H.C. Rehbock
Monument          Niet

Nieuw kantoorgebouw in 1908

Dit is een zelfde soort blok als de voormalige nrs 507, 509 en 511 dat nu 515: het heeft twee woonhuizen, elk met een stoep - rechts en links - met onderingang en in het midden een stal met pakzolders, alles onder één dak met een rechte kroonlijst en drie dakvensters.

 

Ze zijn resp. 5,57, 3,64 en 5,75 m. breed, gebouwd - met het hierop aansluitende huis Herengracht 458 - omstreeks 1670 voor Martinus Alewijn, koopman.

 

 

De stal of het koetshuis met pakzolders is vooreerst bij dit huis in gebruik gebleven. De twee woonhuizen zijn in verschillende handen gekomen. en het rechter is verbouwd, zoals te zien is in het tabblad "foto".

 

Voor o.a. de Handelsvereniging Holland - Bombay is omstreeks 1909 het complex vernieuwd tot kantoorgebouw door de architect Willem Hamer.

Later is hier de Nederlandse Credietbank in gevestigd en Credit Lyonnais Bank.

 

Nescio

De bekende schrijver Nescio, zijn echte naam is Jan Hendrik Frederik Grönloh - Amsterdam, 22 juni 1882 - Hilversum, 25 juli 1961 -, is directeur geweest van de Holland-Bombay Trading Company dat hier gevestigd is van 1909 tot 1941.

Maurits Verhoeff schrijft in zijn biografie over Nescio, 'Verlangen zonder te weten waarnaar', over het nieuwe kantoor:

"Het jaar 1908 geeft een kleine terugslag voor de Holland-Bombay, het boekjaar wordt afgesloten met een verlies van bijna zevenduizend gulden.

Vanaf 1909 gaat het elk jaar beter met het bedrijf. In dat jaar kan er een nieuw kantoor betrokken worden, komende van de Nic. Witsenstraat 12.

 

‘Door de uitbreiding onzer zaken waren deze localiteiten - aan de Nicolaas Witsenstraat - echter voor den tegenwoordigen omvang van ons bedrijf niet meer voldoende en vonden wij op de Keizersgracht 517, een uitmuntende kantoorgelegenheid, die ons niet alleen voldoende ruimte biedt, maar waarin ook aan alle eischen, die voor het personeel aan een modern en naar de eischen des tijds ingericht kantoor gesteld mogen worden, is voldaan." schreef Freese in het jaarverslag.

Bron: de site Atheneum.nl, Maurits Verhoeff

 

 

Keizersgracht 517, Ingang kantoorgebouw

Ingang kantoorgebouw

Keizersgracht 517, daklijst

Daklijst

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.