Keizersgracht 71

Keizersgracht 71

Keizersgracht 71

Keizersgracht 71 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips met nog 2 huizen, 71 en 71a

Keizersgracht 71

Gebouwd           ± 1630 / 1827
Architect            -
Opdrachtgever    Anthony Moens / L. Hoyack jr
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 320  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 49 5113  (verpondingsnummer)

1796 : 49 362    (kleinnummer)

1732 : 49 4966  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5716  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1630

1730

Architect

Opdrachtgever

1630 Anthony Moens

1730 ? Thesing

1827 Willem Hendrick Bernardsz

1858 L. Hoyack jr, koopman

Naam / gevelsteen

1630

1730

Bijzonderheden

1730 koopmanshuis 8 m. breed. Sierlijke bekroning. Onder lijst vier consoles waartussen wapen en twee zolderlichten. bovenop balustrade met versiering. Twee bustes. Twee hoekvazen.

1827 dubbel woonhuis met in het midden een dubbele stoep. Snijraam boven ingang. In kroonlijst twee blanke wapenschilden.

1858 L. Hoyack jr, koopman, in bezit van wagenhuis dat ook als pakhuis gebruikt werd. 71' bij 71 getrokken

Bewoners / eigenaren o.a.

1646 fam. Reynst

1730 fam. Reynst

1767 Joan Hodshon (met het pakhuis ernaast)

1827 Willem Hendrick Bernardsz

Als werknemer van 1841-1843 Heinrich Schliemann (1822-1890) ontdekker van Troye

1858 L. Hoyack jr, koopman

1912-1924 Mr. Gerard Vissering

1926-1929 N.V. Wolbank

1930-???? Klooster broeders Sait Louis, gaven les op Keizersgracht 87

Rijksmonument

Nr 2231

Gebruik nu

Acht appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.