Keizersgracht 71

Keizersgracht 71

Keizersgracht 71

Keizersgracht 71 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips met nog 2 huizen, 71 en 71a

Keizersgracht 71a

Gebouwd           1630
Architect            -
Opdrachtgever    Anthon Moens
Samengevoegd  1770

 

 

Bouwjaar

± 1630

± 1770

1858

Architect

Opdrachtgever

± 1630 Anthon Moens

± 1770 weduwe Maria le Seutre tot samenvoeging

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1770 pakhuis 71'samengevoegd met 71. twee gevels gelijk bewerkt. Elk met getoogde kroonlijst waaronder twee consoles.

1858 L. Hoyack jr, koopman, in bezit van wagenhuis dat ook als pakhuis gebruikt werd.

Als werknemer van 1841-1843 Heinrich Schliemann (1822-1890) ontdekker van Troye 

Bewoners / eigenaren o.a.

1735 mr. Cornelis Trip en Maria le Seutre

1773 Joan Hodshon, koopman

1817-1858 L. Hoyack jr van Handelshuis L. Hoyack & Co 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.