Keizersgracht 71

Keizersgracht 71

Keizersgracht 71

Keizersgracht 71 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips met nog 2 huizen, 71 en 71a

Keizersgracht 71

Gebouwd           ± 1630 / 1827
Architect            -
Opdrachtgever    Anthony Moens / L. Hoyack jr
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 320  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 49 5113  (verpondingsnummer)

1796 : 49 362    (kleinnummer)

1732 : 49 4966  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5716  (kadaster oud)

Het oorspronkelijke huis is vermoedelijk omstreeks 1630 gebouwd voor Anthony Moens. Dit huis wordt in 1646 eigendom van de familie Reynst die het in 1730 vernieuwde, in 1767 Johan Hodshon (met het pak/wagenhuis 71a en 73).

In 1730 is dit 8 m. brede koopmanshuis gebouwd voor Egbert Thesingh de Jonge. Het heeft een sierlijke bekroning: onder de lijst vier consoles, waartussen een wapen en twee zolderlichten; bovenop een balustrade met versiering, twee bustes en twee hoekvazen. Het huis heeft op de tekening van het grachtenboek uit 1767 twee gevelstenen met 1630 het jaar van het eerste door Anthony Moens gestichte huis en 1730 dat van de vernieuwing door Thesingh.

 

 

Waarschijnlijk is het in 1827 voor Willem Hendrick Bernardsz enigszins veranderd waarbij de balustrade met een doolhof is bewerkt.

 

In 1858 heeft L. Hoyack Jr., koopman het pakhuis 71¹ bij dit huis 71 getrokken en tot één huis laten bewerken zoals het nu nog is:  een 13,65 m. brede gevel met in het midden een dubbele stoep, een snijraam boven de ingang, in de kroonlijst twee blanke wapenschilden. Hij heeft er ook heb bedrijf Hoyack & Co met in 1905 het telefoonnummer 7. Normaal is een nummer dan al 4 cijfers lang, hij was er dus vroeg bij.

 

Keizersgracht 71a, het pakhuis

Dit wagenhuis met het naastgelegen woonhuis 73 wordt in 1735 eigendom van mr. Cornelis Trip. Zijn weduwe Maria le Seutre heeft beide huizen omstreeks 1770 tot één 'geapproprieerd', zoals de afbeelding weergeeft: twee gevels gelijk bewerkt elk met een getoogde kroonlijst, waaronder twee consoles.

 

In 1773 zijn ze Joan Hodshon, koopman gekocht.

 

Het wagenhuis dat ook als pakhuis gebruikt is, wordt in 1858 eigendom van L. Hoyack Jr., die het met zijn huis nr. 71 heeft laten verenigen en onder één lijn brengen, zoals het nu nog is, met een gezamenlijke breedte van 13,65 m.

Mr. Gerard Vissering, econoom

Het huis is van 1912-1924 bewoond geweest door de internationaal befaamde econoom Mr. Gerard Vissering [Leiden 1865-Bloemendaal 1937], achtereenvolgens onder meer: directeur van de Kasvereeniging (1897-1900), directeur van de Amsterdamsche Bank (1900-1906), president-directeur van De Javasche Bank (1906-1912), president-directeur van De Nederlandsche Bank (1912-1932) en adviseur van onder meer de regeringen van China en Zuid-Afrika. In 1919 werd op Keizersgracht 71 een internationale conferentie gehouden van vooraanstaande economen en bankiers over financiële en economische vraagstukken en het herstel van de Europese economie. In 1924 is Gerard Vissering met zijn gezin verhuisd naar Bloemendaal.

 

 

Keizersgracht 071 verbouwing 1860 SAA

Tekening voor de verbouwing in 1860. De ontwerptekening met aanzicht van de voorgevel en lengtedoorsnede voor het vernieuwen van de voorgevel, het uitbreken van de zijgevel tot de eerste balklaag, de balklagen te verleggen en de kap te vernieuwen. Tekening Stadsarchief Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.