Keizersgracht 714

Keizersgracht 714 tekening Caspar Philips

Keizersgracht 714 tekening Caspar Philips

Keizersgracht 714

Keizersgracht 714

Keizersgracht 714

Gebouwd           ± 1670
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument
1853 : II 714  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 55 2998  (verpondingsnummer)
1796 : 55 613    (kleinnummer)
1732 : 55 2873  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3109  (kadaster oud)

Hoekhuis Keizersgracht 714 - Reguliersgracht

 

Het huis is rond 1670 gebouwd op deze hoek, het is niet erg groot 3,65 x 6,75 m. met de lange zijde aan de Reguliersgracht. Het heeft een ingezwenkte halsgevel met festoenen op zijkanten. Gebogen fronton. stoep met onderingang. Omlijste toegang. Siervaas op de rechterhoek.

De hals, zoals deze rond 1768 nog aanwezig was, is later weer verdwenen. Het heeft een geblokte kroonlijst waarboven de oude kap uitsteekt. Stoep behouden gebleven.

 

In 1910 is de afvoer van huis- en hemelwater en van drekstoffen aangepast en is er een privaat aangebracht met waterspoeling. Op dat moment is  A. Groote, Bloemgracht 74 de eigenaar van het pand. Het huis is in 1911 op een veiling verkocht f 7.300,- en f 1.000,- opgeld aan W.C. Deenik Zzn. Het is gebeurd nadat mejufrouw Cornelia Reinier Ides[1823-1911] op 30 januari 1911 in Bloemendaal is overleden en er geen familieleden bekend zijn, gezien de advertentie in de krant. Zij woont in het huis sinds 1869, later met een zus of familielid, Maria Elisabeth Ides[1825]. Het huis is dan in een slechte staat, gezien de foto uit 1909 uit Het leven.

 

 

Keizersgracht 714 oproep overleden Het nieuws van den dag 09-08-1911

Keizersgracht 714 oproep voor de schuldeisers van de overleden Cornelia Reinier Ides, Het nieuws van den dag 09-08-1911

Keizersgracht 712 - 714 1909

Keizersgracht 712 - 714, foto uit "het Leven" uit 1909

Daarna hebben er een aantal bedrijfjes in gezeten, meer tegelijk, zoals de schrijfmachinehandelaar Th. van Dijk, die in januari 1919 alweer failliet ging. In oktober 1920 komt het huis, samen met Keizersgracht 708 - 712 en Reguliersgracht 40 en 42 en Kerkstraat 307 en 309 op de veiling. Het wordt dan voor f 354.000,- en f 100,- opgehouden, dus niet verkocht. Ook daarna blijft het een "kantoorverzamelhuis". In 1923 worden voor f 40,- per maand kantoorlokalen aangeboden en zitten er ook bedrijfjes in. Zoals het bedrijf "Gefitra", waar vermoedelijk de procuratiehouder zich aan de kas vergrepen heeft. De eigenaar zich genoodzaakt de onderstaande advertentie te plaatsen in de krant. Dit soort advertenties staan vaker in de krant.

 

Het huis is in 1928 gerestaureerd en staat in 2020 weer te koop voor € 1.250.000,-.

 

 

Keizersgracht 714 1924 Procuratiehouder Algemeen Dagblad 31-10-1924

Procuratiehouder E.R. Vetter is ontslagen en mag niets meer voor de firma "Gefitra", Algemeen Dagblad 31-10-1924

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.