Keizersgracht 712

Keizersgracht 712 cp

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 712

Keizersgracht 712

Keizersgracht 712

Gebouwd           ± 1670
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument
1853 : AA 714  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 58 4710  (verpondingsnummer)
1796 : 58 732    (kleinnummer)
1732 : 58 4485  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1543  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1670

1928

Architect

1928 L. Göbel en G. den Hertog

1975 D.D.C. buro voor project ontwikkeling b.v.

Opdrachtgever

1928 M. Kok

1975 van Kotterer

Naam / gevelsteen

1678 ‘D’Stadt Buuren

Bijzonderheden

± 1670 woonhuis 4 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met festoenen op zijkanten. Gebogen fronton. stoep met onderingang. Omlijste toegang. Siervaas op de rechterhoek.

? hals verdwenen. Geblokte kroonlijst waarboven de oude kap uitsteekt. Stoep behouden.

1928 hersteld / gerestaureerd na brand

1975 vergroten en verbouw

Bewoners / eigenaren o.a.

1669 Goossen Centen       f 700,-
1683 Hendrik Staets         f 600,-
16?? Obbe Hermansz  
1688 Adriaen Jarigsen       f 2.400,-
1754 Hendrik Borman       f 2.100,- (1/2 huis)
1757 Pieter Buys               f 4.800,-
1766 Gerbrand Ravekes     f 6.050,-
1790 Pieter van der Meulen  f 6.200,-
1867 Diana Wolf c.s
18?? Petrus van Wijk
1872 Anna Geertrui Arends
1870 Anthony Arends
1??? Lambertus J. van Wijk     
1911 Johannes A. Homeijer
1922 Maria Kok
1949 Derk George Brand
1966 Klaas Westland
1975 van Kotterer
2020 Peter Vermeulen

Rijksmonument

Nr. : 2713 (1970)

Gebruik nu

Woonhuis

 

Gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam en aan onderzoek van Taco Tichelaar aan dit huis. ( http://tacotichelaar.nl/ )

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.