Keizersgracht 716

Keizersgracht 716 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 716

Keizersgracht 716

Keizersgracht 716, In de Krol

Gebouwd           1671 
Architect            -
Opdrachtgever    Anthonie Krol
Monument         Rijksmonument
1853 : Z 696  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 59 5542  (verpondingsnummer)
1796 : 59 734    (kleinnummer)
1732 : 59 5249  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1432  (kadaster oud)

Bouwjaar

1671

Architect

1671 Anthonie Krol, houtkoper en meester-huistimmerman

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

In de Krol (=krul)

Bijzonderheden

1671 hoek- winkel- koopmanshuis 3,50 x 7,28 m. Ingezwenkte halsgevel met aanzetkrullen en festoenen op zijkanten. Gebogen fronton. Guirlande. Gevelsteen. Twee smalle zijvensters. Pothuis. Grotendeels nog intact. Winkelpui naar Lodewijk XVI.

1950 grondige restauratie, waarij de oude situatie weer hersteld is

Bewoners / eigenaren o.a.

1671 meestal broodbakkerij.

1742 Wm. Hilverding

1793 Jacob Pannekoek

1878 Tapperij en slijterij

1909 Chemische wasscherij en ververij

1933-1940? Handel in oudheden

Rijksmonument

2716

Gebruik nu

Woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.