Keizersgracht 706

Keizersgracht 706 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 706

Keizersgracht 706

Keizersgracht 706

Gebouwd           1760
Architect            -
Opdrachtgever    François Hendrik van Hoorn
Monument         Rijksmonument
1853 : AA 714  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 58 4713  (verpondingsnummer)
1796 : 58 729    (kleinnummer)
1732 : 58 4487  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1540  (kadaster oud)

Bouwjaar

1671

1760

Architect

1906 Z. Deenink en Zoon

1914 J.W. Hanrath

1947 N. Bijl

1995 Drs. J Dekkers / de Court Projecten bv

Opdrachtgever

1671 Mathijs Hofkes van Utrecht, tabaksverkoper

1760 François Hendrik van Hoorn, koopman

1906 firma Determeyer-Wensingh & Zoon

1914 Het Nederlansche Kankerinstituut

1947 Hollandsche Belegging en Beheer Maatschappij

1995 Particulier

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1729 twee stallen bijgebouwd aan de Kerkstraat.

1760 koopmanshuis 14,95 m. breed. Rechte kroonlijst waarin zes consoles met tussenlichten. Kap met twee dakvensters. Getoogde kozijnen. Dubbele stoep met onderingang en twee aparte kelderingangen. Toegang en het kozijn daarboven omlijst.

1794 stijl Lodewijk XVI. Omlijste kozijnen. Verlaagde stoep met ingang in ht midden. Stoep afgesloten door vier paaltjes met kettingen verbonden. Oude kap met twee dakvensters en rechte kroonlijst.

1906 Verbouw tot kantoor voor de firma

1914 Verbouw en uitbreiding voor het Kankerinstituut

Tijdens WO2 gebruikt als waterdepot voor eventuele branden. Zeer verwaarloosd.

1947 geheel gerestaureerd en uitgebreid

1995 Verbouw tot drie appartementen

Bewoners / eigenaren o.a.

1700 Frans Hednrik van Hoorn, koopman

gehele 18de eeuw: fam. van Hoorn

1794 Quirijn Willem van Hoorn, oud-burgemeester en neef van Frans Hendrik

Na 1817 met de stallen in de Kerkstraat 303 en 305 in verschillende handen.

1906-1913 Determeijer Weslingh & Zn / Rotterdamsche Bankvereeniging

1914 – 1929 Anthony van Leeuwenhoekhuis.

1947 Hollandsche Belegging en Beheer Maatschappij (eigenaar)

1956 Maatschappij voor kapitaalgoederen (eigenaar)

1993 Nederlandse Bankiersvereniging

Rijksmonument

Nr. : 2711

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.