Keizersgracht 708

Keizersgracht 708 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 708

Keizersgracht 708

Keizersgracht 708

Gebouwd           1680 
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument
1853 : AA 714  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 58 4712  (verpondingsnummer)
1796 : 58 730    (kleinnummer)
1732 : 58 4487  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1541  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1672

Architect

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

± 1672 De Wolf(pakhuis)

Bijzonderheden

1680 koopmanshuis 7,40 m. breed. Ingezwenkte halsgevel (klokgevel). Gebogen fronton waarop een zittende Wolf. Omlijste toegang. nieuwe stoep met drie oude balusters.

In 19e eeuw verbouwd tot woonhuis.

Bewoners / eigenaren o.a.

1680 Henr. Johs. Staets, meer dan honderd jaar in zijn familie gebleven.

Rijksmonument

Nr. : 2712

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.