Keizersgracht 704

Keizersgracht 704 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 704

Keizersgracht 704

Keizersgracht 704

Gebouwd           1700 
Architect            -
Opdrachtgever    Arend Bakker, geh. met Maria van der Burgh
Monument         Rijksmonument
1853 : AA 714  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 58 4714  (verpondingsnummer)
1796 : 58 728    (kleinnummer)
1732 : 58 4489  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1539  (kadaster oud)

Bouwjaar

1700: 702 en 704

1719

Architect

Opdrachtgever

1700 Arend Bakker, geh. met Maria van der Burgh

Naam / gevelsteen

Arend

Bijzonderheden

1700 koopmanshuis 7,38 m. breed. Halsgevel met gebeeldhouwde vleugelstukken. Getoogd fronton, waar in Burght en een Arend zijn uitgehouwen. 

1719 achter het huis een stal gebouwd aan de Kerkstraat 301. 

Bewoners / eigenaren o.a.

1742 Ferd. Van Collen, schepen en admin. Postmeester 

1782 Zach. Henry Alewijn, schepen en raad. Zijn wed. woonde hier nog in 1806.

Rijksmonument

2710

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.