Keizersgracht 84

Keizersgracht 84

Keizersgracht 84

Keizersgracht 84, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 84

Gebouwd           1934
Architect            G.A. Roobol
Opdrachtgever    Gebr. Veldkamp
Monument         Rijksmonument
1853 : SS 404  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 49 5131  (verpondingsnummer)
1796 : 49 433    (kleinnummer)
1732 : 49 4982  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5576  (kadaster oud)

Bouwjaar

17de eeuw

± 1715

± 1850

1934

Architect

1934 G.A. Roobol

Opdrachtgever

± 1715 Jacob Temminck Adriaensz, wijnkoper

1934 Gebr. Veldkamp

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1715 koopmanshuis 5,36 (+ 0,16) m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Fronton waaronder gekroond wapen van fam. Temminck en de Wacker. Stoep.

± 1850 rechte kroonlijst.

1934 18de eeuwse hals, afkomstig van Zeedijk 9.

Bewoners / eigenaren o.a.

1650 Grietgen Cornelis

? Bartholomeus Egbertsz

? Trijntge Dominicus 

? – 1712 Adriaen Teminck, koopman

Tot 1712 mr. Corn. Temminck

Rijksmonument

Nr. : 2478

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Een nieuwe geveltop in 1934

Dit 5,36 m (+ 0,16 m) brede koopmanshuis is omstreeks 1715 gebouwd voor Jacob Temminck Adriaensz, wijnkoper.

 

Het 17de - eeuwse huis is o.m. in 1650 van Grietgen Cornelis, daarna van

Bartholomeus Egbertsz en Trijntge Dominicus en vervolgens van Adriaen Temminck, koopman, tot 1712.

 

Het heeft een halsgevel met vleugelstukken, een fronton, waaronder een gekroond wapen van de familie Temminck en de Wacker, verder heeft het een stoep.

 

Na 1755 is het van mr. Corn. Temminck.

 

De hals is in de loop van de 19de eeuw vervangen door een rechte kroonlijst.

In 1934 is het vernieuwd door gebr. Veldkamp, architect G.A. Roobol en voorzien van een 18de - eeuwse hals, een de oude, afkomstig van perceel Zeedijk 9.

 

 

Keizersgracht 084 geveltop Zeedijk 9 1934 SAA

Foto van de geveltop Zeedijk 9, die in 1934 is afgebroken en geplaatst is op dit huis in 1934. Foto stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.