Keizersgracht 86

Keizersgracht 86

Keizersgracht 86

Keizersgracht 86, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 86

Gebouwd           1884 (gevel)
Architect            C.A. Bombach
Opdrachtgever    Gerrit Hulsteede
Monument         Gemeentelijk monument
1853 : SS 405  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 49 5130  (verpondingsnummer)
1796 : 49 434    (kleinnummer)
1732 : 49 4981  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5577  (kadaster oud)

Bouwjaar

1615 bouwerf gekocht

1726

1884

Architect

1884 C.A. Bombach

Opdrachtgever

± 1615 Claes Teunisz

1726 Jan Rademaker Danielsz

1884 Gerrit Hulsteede

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1726 koopmanshuis 5,50 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Fronton waaronder embleem. Stoep. Toegang met versierde omijsting.

1884 bovengevel vernieuwd in zg Hollandse Reaissancestijl.

 

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1650 Casper Willemsz en Salomon Sandwijter

1885-1890 Gerrit Hulsteede en zijn zoon

Monument

Gemeentelijk Monument

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

In 1894 krijgt het huis een nieuwe gevel

Het bouwerf is in 1615 gekocht door Claes Teunisz.

 

Dit 5,50 m. brede koopmanshuis is in 1726 gebouwd, vermoedelijk voor Joan Rademaker Danielsz.


Het huis is in het midden van de 17de eeuw eigendom van Casper Willemsz en  Salomon Sandwijter.

 

Het heeft een halsgevel met vleugelstukken, een fronton waaronder een embleem, een stoep en een toegang met een versierde omlijsting.

 

In 1884 is de voorgevel vernieuwd in z.g. Hollandse Renaissance stijl.

Dit lijkt een huis met beneden- en bovenwoningen. Op een veiling in 1889 is het aangeboden met de omschrijving "industrieel gebouw en erve".

Het wordt vanaf 1885 bewoond door Gerrit Hulsteede en diens gelijknamige zoon. Senior handelt in petroleum. In 1890 vertrekken ze naar een huis aan de Herengracht.

 

Keizersgracht 86, Lijst boven begane grond

Lijst boven begane grond

Keizersgracht 86, 19e eeuwse trapgevel en klauwstukken

19e eeuwse trapgevel en klauwstukken

Keizersgracht 86, Detail van lijst boven begane grond

Detail van lijst boven begane grond

Keizersgracht 86, 19e eeuwse trapgevel en klauwstukken voorzijde

Keizersgracht 86, 19e eeuwse trapgevel en klauwstukken voorzijde

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.