Keizersgracht 82

Keizersgracht 82

Keizersgracht 82

Keizersgracht 82, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 82

 

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         niet

 

Bouwjaar

17de eeuw (1)

± 1724 (2)

1907 (3)

Architect

 

1907 A.J. Joling (3)

Opdrachtgever

± 1724 Regenten van het Vinetiënhofje (2)

1907 P.W. Sutorius (3)

Naam / gevelsteen

17de eeuw Huis te Benthem (1)

18de eeuw Het Tolhuys of Court van Londen (2)

Bijzonderheden

± 1724 koopmanshuis 5,32 (+0,22) m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. fronton met kuif. Pui. Stoep. (1)

1907 trapgevel, erker enz. In zgn Hollandse Renaissancestijl.(3)

Nu nr 78

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

Dit 5,36 (+ 0,16 m.) brede koopmanshuis is omstreeks 1715 gebouwd voor Jacob Temminck Adriaensz, wijnkoper.

 

Het heeft een halsgevel met vleugelstukken, een fronton waaronder een gekroond wapen van de familie Temminck en de Wacker.

Het heeft een stoep.

 

Na 1755 is het van mr. Corn. Temminck.

De hals is in de loop van de 19de eeuw vervangen door een rechte kroonlijst.

 

Het huidige huis is van 1907 en is in die tijd gebruikt door de NV Nederlandse Tricotagefabriek.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.