Keizersgracht 76

Keizersgracht 76

Keizersgracht 76

Keizersgracht 76, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 76

 

Gebouwd           ± 1726
Architect            -
Opdrachtgever    Gebr. Lubs
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

± 1625 (1)

± 1726 (2)

± 1875 (3)

Architect

Opdrachtgever

± 1625 Gerrit Jansz, bezemmaker (1)

± 1726 verm. Gebr. Lups (2)

Naam / gevelsteen

± 1625 De Vergulde Bezem (1)

Bijzonderheden

± 1726 koopmanshuis 4,67 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Getoogd fronton. Stoep. (2)

± 1875 rechte kroonlijst. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

2477

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.