Keizersgracht 74

Keizersgracht 74

Keizersgracht 74

Keizersgracht 74, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 74

Gebouwd           1795
Architect            -
Opdrachtgever    Jacob Joan Severijn
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 394  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 49 5140  (verpondingsnummer)

1796 : 49 429    (kleinnummer)

1732 : 49 4991  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5567  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1625

1760

1795

Architect

Opdrachtgever

± 1625 Marten Looten [-1649] (portret door Rembrandt gemaakt)

1760 en 1795 Jacob Joan Severijn

Naam / gevelsteen

± 1625 daar Coningsbergen uithing

Bijzonderheden

1760 koopmanshuis 5,80 m. breed. Ingezwenkte halsgevel. Fronton met kuif. Stoep. Toegang met omlijsting.

1795 rechte kroonlijst met twee consoles en geblokte vullingslijst. Omlijste toegang en deur. Empire bovenraam.

1900 aangeboden op veiling voor f 26.000,-, niet verkocht

Bewoners / eigenaren o.a.

1904 Bosdriesz-Brünemann 

Rijksmonument

2475 en 2476

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.