Keizersgracht 72

Keizersgracht 72

Keizersgracht 72

Keizersgracht 72, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 72

Gebouwd           ± 1710
Architect            -
Opdrachtgever    Jacob van Lennep
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 393  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 49 5141  (verpondingsnummer)
1796 : 49 428    (kleinnummer)
1732 : 49 4992  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5566  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1625 (1)

± 1710 (2)

1874 (3)

Architect

Opdrachtgever

± 1625 Claes Gijsbert de Veer en Arent van der Mersch (1)

± 1710 verm. Jacob van Lennep (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1710 koopmanshuis 5,67 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Getoogd fronton. Puilijst met consoles. Stoep. (2)

± 1810 Stoep met hek van rond gedraaid staafijzer(3)

1874 dakvenster (4)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

2474

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.