Keizersgracht 16

Keizersgracht 16

Keizersgracht 16

Keizersgracht 16, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 16


Gebouwd           1743
Architect            -
Opdrachtgever    Paulus Achttienhoven
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 361  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 51 36  (verpondingsnummer)

1796 : 51 397    (kleinnummer)

1732 : 51 43  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5525  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1622

1743

Architect

 

1937 K. Muntjewerf

1956 C.J. Spieker

1960 J.R. Slemmer

Opdrachtgever

± 1622 Jacob Ymesz en Sijvert Pouwels

1743 Paulus Achttienhoven, steenkoper, die in 1732 eigenaar werd van dit pand.

1937 Firma Keyzer en Muntjewerf

1956 Nederlands Film Laboratorium voor Filmtechniek  (J. van Noord)

1960 A. Mens

Naam / gevelsteen

± 1622 De Noteboom

Bijzonderheden

± 1622 met achterwoning onder één dak.

1743 koopmanshuis 5,57 m. (+ 0,14 m.) breed. halsgevel. Hoekvazen op vleugelstukken. siervaas op het driepasvormige getoogde fronton. hoekconsoles. Stoep met brede onderdoorgang voor achterwoning. omlijste toegang. Eenvoudige onder- en bovendeur.

Bewoners / eigenaren o.a.

1794-1813 Jan Frederik Helmers, dichter en makelaar en steenkoper

1813-1834 zwager Cornelis Loots, dichter en makelaar en steenkoper met firmanaam Helmers & Loots

1937-???? Firma Keyzer en Muntjewerf

1956-???? Nederlands Film Laboratorium voor Filmtechniek  (J. van Noord)

1961-???? A. Mens

Rijksmonument

nr 2455

Gebruik nu

Woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.