Keizersgracht 14

Keizersgracht 14

Keizersgracht 14

Keizersgracht 14, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 14


Gebouwd            1710
Architect             Hendrik Staring
Opdrachtgever    Hendrik Staring
Monument          Rijksmonument

1853 : SS 360  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 51 37  (verpondingsnummer)

1796 : 51 396    (kleinnummer)

1732 : 51 44  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5524  (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1619

1710

1917

Architect

1710 Hendrik Staring, meester-timmerman

1917 Jan Kuijt Wzn. 

Opdrachtgever

1917 Firma Dorens en Co

Naam / gevelsteen

1710 De Torenwachter / “waar den Toorenwachter in de gevel staat”

Bijzonderheden

vóór 1619 pakhuis waarin De Oude Vlamingen (Doopsgezinden) bijeenkomsten hielden. 

1710 pakhuis met achterhuis 5,71 m. breed. Middenvoorsprong, waarin doorlopend deurkozijn. Zijvensters met luiken. Boven kroonlijst verhoging met zadeldak. Smalle ingang waarvoor trapje en een brede toegang met daarboven een marmeren basrelief met een vestingtoren waaruit een op een trompet blazende man tevoorschijn komt. (na 1875 verdwenen). 

1917 Beneden samengevoegd met Keizersgracht 12. 

Bewoners / eigenaren o.a.

1627 verm. ? Vlasman, substituut en Corns. Willemsz, lichterman 

1710 Hendrik Staring, meester-timmerman

1917-???? Firma Dorens en Co

1961 firma Evolent

Rijksmonument

2454

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.