Keizersgracht 18

Keizersgracht 18/18a

Keizersgracht 18/18a

Keizersgracht 18, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 18


Gebouwd           1886
Architect            W. Langhout
Opdrachtgever    B.A. Ripping
Monument         Gemeentelijk monument
1853 : SS 363  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 51 34  (verpondingsnummer)
1796 : 51 399    (kleinnummer)
1732 : 51 42  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5530  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1625

1886

Architect

1886 W. Langhout, architect en makelaar

2015 Jaap Dijkman

Opdrachtgever

± 1625 Hendrick Kortdijck

1886 B.A. Ripping

Naam / gevelsteen

± 1625 De Gekruiste Sleutels of Het Gekroonde Leidsche Wapen (1)

Bijzonderheden

± 1625 pakhuis, vier verdiepingen hoog 11,20 m. (+ 0,15 m.) breed. Trapgevel waarop siervaas. Halfronde ontlastingen boven kozijnen. In het midden doorlopend kozijn voor het hijswerk. In de zuidzijde een woning. Dubbel stoepje. Trapje voor een toegang. Aan Noordkant brede toegang naar de achterwoningen, waarboven de gekruiste sleutels. Deze toegang had eerst de naam Spiesemakersgang en later ook Pakhuis- of Vlotvoerdersgang. (1)

1886 gesloopt. Twee woonhuizen en kantoor 18 en 18a gebouwd. (2)

2016 Verbouwd en er acht apartementen van gemaakt

Bewoners / eigenaren o.a.

1650 Theunis Block (eigenaar) (1)

hele 18de eeuw bij Fam. Bapt. De Surmont-van Vlooswijk (eigenaar) (1)

± 1750 Adriaen van Balen, priester van de R.K. kerk de Zaaier (bewoner) (1)

Monument

Gemeentelijk monument

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.