Herengracht 260 - 266

< 268 Herengracht          Panorama         Herengracht 258 >

Herengracht 260-266

Herengracht 260-266

Herengracht 260 - 266


Gebouwd            1917
Architect               Gebr. van Gendt
Opdrachtgever    Nederlandsche Lloyd, Verzekeringsmaatschappij
Monument           Rijksmonument
 

Bouwjaar

1917

Architect / Bouwer

1917 Gebr. van Gendt

1928 Jan Waal Gzn.

1932 Jan Waal Gzn.

1933 G. Waal

1939 Jan Wils

1954 F.H. Kunst

1984 Hartsuyker Architecten

1993 Bureau bouwbegeleiding Stella Vlasman

1999-2001 Architectenbureau Dik Smeding

2008 NEXT Architects

Opdrachtgever

1917 Nederlandsche Lloyd, Verzekeringsmaatschappij

1928 Nederlandsche Lloyd

1932-1933 Nederlandsche Lloyd

1939 Nederlandsche Lloyd

1950 Nederlandsche Lloyd

1984 Universiteit van Amsterdam

1993 Hogeschool van Amsterdam

1999 K.O.M. b.v.

2000-2001 Particulieren

2008 Wieden+Kennedy

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1917 de huizen 260 – 266 zijn hiervoor gesloopt, nieuwbou

1928 Nieuwe kluis op de begane grond

1932-1933 Inwendige verbouwingen etages

1933 Verbouwing bel-etage

1939 Erbij trekken Herengracht 258

1950 Totale verbouwing 258 en 260-266 trappenhuis vervalt in 258

1984 Verbouw 258 en 260-266 voor lerarenopleiding d'Witte Lelie

1993 Verbouwing intern

1999 Nieuwe indeling gebouw en afsplitsen van 258

2000-2001 verdere verbouw 258 en 260-266

Bewoners / eigenaren o.a.

1917-1969 Nederlandsche Lloyd, Verzekeringsmaatschappij

1984-1993 Universiteit van Amsterdam

1993-1999 Hogeschool van Amsterdam

2007-heden Wieden+Kennedy

Rijksmonument

Nr.: 518349 (sinds 2001)

Gebruik nu

Kantoor

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Herengracht 260 Nieuwbouw

In 1917 wordt de Nederlandsche Lloyd en de Oost-Indische Zee en Brand Assurantie Mij NV van Herengracht 248 voor f 25.000,- de eigenaren van Herengracht 260, pas in 1934 eindigden de eigendomsrechten van de laatstgenoemde Nv. In 1916 wordt Herengracht 262 gekocht door de Nederlandsche Lloyd voor f 54.000,-. En in 1917 worden Herengracht 266 en 262 door De Nederlandsche Lloyd voor f 140.190,- gekocht. Snel daarna worden de reeds sinds lang niet meer in de zeventiende-eeuwse vorm verkerende huizen gesloopt.

Op de plaats van Herengracht 260 tot en met 266 wordt dan door de architecten Gebr. van Gendt A.L.zn een nieuw groot pand gezet voor de Nederlandsche Lloyd dat van Herengracht 248 komt. Het nieuwe pand wordt in 1919 in gebruik genomen, in de gevel staat 1918 als bouwdatum. Het is in neo-achttiende-eeuwse vorm opgetrokken, die dan erg in zwang is. In 1928 wordt er onder leiding van de architect Jan Waal Gzn. een extra kluis gemaakt en in 1832 wordt er een inwendige verbouwing uitgevoerd worden. In 1938 wordt Herengracht 258 erbij getrokken en verbouwd voor de aansluiting. In 1946 volgt Herengracht 256 en in 1951 ook het aan de andere zijde gelegen 268. Dan wordt er, om de 400 medewerkers die de Levensverzekering dat dan ongeveer heeft onder te brengen, flink verbouwd. Hierbij wordt, om ruimte te creëren, uit Herengracht 258 het trappenhuis volledig verwijderd.

 

Na het vertrek van Nedlloyd

De Universiteit van Amsterdam koopt de gebouwen die Netlloyd achterlaat, Herengracht 256, 258, 260-266 en 268 voor f 4.390.000,-. In dit gebouw komen in 1969 de kantoren van het Internationaal Instituut voor sociale geschiedenis (IISG) onder directie van prof dr. F. de Jong Edzn. Ook komt er dan in Herengracht 258 het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum, komende van Keizersgracht 264 in. Maar het IISG vertrekt in 1989 weer, omdat het gewicht van de boeken en ander archief materiaal te groot wordt voor het gebouw. Zij vertrekken naar een oud, verbouwd pakhuis aan de Zeeburgerkade 10. Ook huisvest het pand dan ook het Documentatiecentrum voor nieuwste geschiedenis en het Internationaal Archief van de Vrouwenbeweging. Tot 1971 is er de Nederlandse Vereniging voor vrouwenbelangen gevestigd.In 1984 wordt er ook nog een verbouwing uitgevoerd voor het huisvesten van de lerarenopleiding d'Witte Lelie. In 1993 gaat het gebouw naar de Hogeschool van Amsterdam, waarbij er weer een interne verbouwing plaats vind. In 1999 vertrekt het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum naar Herenveen en wordt Herengracht 258 en 260-266 verkocht aan particulieren die het weer verbouwen. In 2007 wordt het huis opnieuw onder handen genomen voor de nieuwe huurder, het Amerikaanse reclamebureau Wieden+Kennedy, dat ook Herengracht 260-266 huurt. Van binnen ziet het er heel modern uit, maar er zijn nog twee stijlkamers over, zoals op de foto’s onder het tabblad "kantoor nu" te zien is.

 

 

Herengracht 260 dt anno

Bovenzijde met anno, andere zijde het jaartal

Herengracht  260,  Jaartal in lijst (1918)

Jaartal in lijst (1918)

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.