Herengracht 268

Herengracht 268

Herengracht 268

Herengracht 268 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 268

Gebouwd           1765 
Architect            -
Opdrachtgever    Rombert Crombosch
Monument         Rijksmonument

1853 : KK 190  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 37 850  (verpondingsnummer)
1796 : 37 453    (kleinnummer)
1732 : 37 870  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3857  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1615 twee huizen

1765

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1615 Pieter Symonsz van der Schelling

1765 Rombert Crombosch

1917 S.P.A. Maij

Naam / gevelsteen

Het Noordelijkste: ’t Blaauwe Schaep, ook Het Lam

Bijzonderheden

1615 Oorspronkelijk twee huizen

1765 van twee huizen één gemaakt. Koopmanshuis 10,37 m. breed. Het huis heeft dan een rechte kroonlijst met vier consoles. Zadeldak en oude stoep. En een deuromlijsting.

1917 stoep vernieuwd en deuromlijsting veranderd met Ionische pilasters

Bewoners / eigenaren o.a.

1685 David Rutgers 

1889-1891 mr. Philippus Alexander Haas [1823-1891]

1897-1932 (Siegfried) Paul (Daniel) May

1932-1940 NV Bouw-en Handelmij Sixtus (eigenaar)

1933 NV Bankierskantoor Lisser & Rosenkranz en NV Beleggingsmij Ingela (huurders)

1940-1944 NV Buitenlandsche Bankiersvereeniging

1944-1951 Alois Miedler en na 1945 beheerders

1951-1967 NV Ned. Lloyd (Herengracht 260-266)

1967-.... Universiteit van Amsterdam

....-heden Eurostone Real Estate

Rijksmonument

Nr 1788

Gebruik nu

Kantoren

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam. Vierhonderd Jaar Herengracht, uitgave Amstelodamum.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.