Herengracht 248 Tecum Habita

Herengracht 248

Herengracht 248

Herengracht 248 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 248

Gebouwd           1797 
Architect            -
Opdrachtgever    Evangelische Broedergemeente Hernhutters
Monument         Rijksmonument
1853 : KK 180  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 39 1475  (verpondingsnummer)
1796 : 39 443    (kleinnummer)
1732 : 39 1533  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3847  (kadaster oud)

Bouwjaar

1619

1797

1886

Architect / Bouwer

1886 A.L. van Gendt

1930 C. de Graaff B.N.A. Laren

1954 C. de Graaff B.N.A. Laren

1984 Architectenbureau Dik Smeding

Opdrachtgever

1619 Adriaen Jacobsz

1797 Evangelische Broedergemeente Hernhutters

1886 J. ter Meulen

1930 Algemeen Onderling Ziekenfonds door en voor Werklieden / AOZ

1954 Algemeen ziekenfonds AOZ

1985 Vereniging van huiseigenaren Herengracht 248

Naam / gevelsteen

Tecum Habita

Bijzonderheden

1619 woonhuis 8,53 m. breed. Trapgevel met brede trappen waartegen vleugelstukken, twee pinakels, kozijnen met onderluiken en ontlastingsbogen. Stoep. Tegen tweede verdieping Ao 1619 Boven de deur ‘Tecum Habita’ (woon met U). 

1797 verbouwd tot kerk, gevel ongeveer zoals het nu nog is.

1886 ingericht tot kantoor met conciërgewoning

1930 Kantoor annex polikliniek met conciërgewoning

1954 Ingrijpende verbouwing om er een goed kantoor van te maken

1985 Verbouw tot twee grote en vier kleinere woningen

Bewoners / eigenaren o.a.

1796-1806 Evangelische Broedergemeente Hernhutters

1806-1822 George Sawyer, lid van de Episcopale Kerk

1863-1875 Evangelische Gemeente

1911-1919 Mij van Levensverzekering De Ned. Lloyd

1930-1978 Algemeen Onderling Ziekenfonds door en voor Werklieden /  AOZ

Rijksmonument

Nr 1782

Gebruik nu

kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.