Herengracht 553

<- 551 Herengracht              Panorama             Herengracht 555 ->

Herengracht 553

Herengracht 553

Herengracht 553, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 553

Gebouwd           ± 1670
Architect            -
Opdrachtgever    Paulus Matthijsz, meester-glazenmaker
Monument         Rijksmonument
1853 : X 376    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 58 4646  (verpondingsnummer)
1796 : 58 40    (kleinnummer)
1732 : 58 4419  (verpondingsnummer)
Kadast: I 809   (kadaster oud)

Verbouw in 1909 door van Arkel

 

Het oorspronkelijke huis is hier omstreeks 1670 gebouwd voor de meester-glazenmaker Paulus Matthijsz, met 'de Glaskramer' in de gevel.

Het komt in 1713 in handen van Pieter Schuurman, koopman.

 

Schuurman heeft het huis omstreeks 1725 laten vernieuwen: een 7,30 m. brede gevel met rechte kroonlijst (vroeger met een sierlijke verhoging waarop drie vazen en waarin een omlijst zolderlicht).

 

De onderpui vormt een hardstenen voet.

Tussen de vensters gebeeldhouwde versieringen.

Aan weerskanten van de deur gesneden houten pilasters met kroonlijst.

 

Na 1729 is het eigendom geworden en bewoond door de weduwe Theodore Rijswijck, haar familie heeft het tot omstreeks 1793 in eigendom gehad.

Het stoephek is van omstreeks 1790 en het raam boven de ingang uit het midden van de 19de eeuw.

 

In 1908 is het huis en ook het interieur door Architect G.A.van Arkel veranderd voor James van Raalte en in 1927 is het ingericht tot kantoor, atelier en woning voor P.J.P. Rocquette.

 

 

Herengracht 553 munt Theodore Rijswijck Huwelijk AM

Zilveren huwelijk van Theodore Rijswijck (1668-1729) en Elisabeth Hollaer (?-1743). Voorzijde: de godsvrucht, herkenbaar aan de vlam op haar hoofd, staat rechts en strekt beschermend de rechterarm uit over het alliantiewapen van het echtpaar, dat met een lint aan een zuil verbonden is die door hemellicht beschenen wordt. Onder wordt het alliantiewapen verbonden met een hart dat weer verbonden wordt met de voet van de zuil waarop tekst. Boven op de zuil zitten twee duiven. Onder de zuil liggen een kruisbeeld (links) en een anker (rechts). Links staand vier in klassiek gewaad gehulde figuren (twee mannen, links, en twee vrouwen, rechts) rond een omkranst altaar. De tweede figuur van links brengt een plengoffer op het altaar. Rechts van het altaar knielt een vijfde figuur, een vrouw, met een bloemenkrans in de handen. Omschrift. Onder de afgesneden tekst. Keerzijde: een doek aan de bovenkant vastgehouden door twee putti waarop tekst. Aangekocht door G.A. Heineken; legaat 1885, Amsterdam Museum.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.