Kuyt, Jan[1884-1944]

Johannes Theodorus Aloysius Maria (Jan) Kuijt[1884-1944]

 

Keizersgracht 494-496 (1928 samenvoeging twee panden)

 

Kloveniersburgwal 47  (1920 nieuwe gevel en verbouwing)

 

Koningsplein 8   (1922 verbouwing)

 

 

Start als architect

Jan Kuijt is op 27 juni 1884 in Amsterdam geboren als tweede zoon in een kinderrijk katholiek gezin. Zijn vader Wilhelmus Petrus Kuijt was commissionair in koloniale waren, gevestigd op de Prinsengracht en zijn moeder Bernadina ter Meulen stamt van de bekende Rotterdamse manufactuurfamilie Ter Meulen.

 

Kuijt bekwaamt zich in de bouwkunde, mogelijk samen met zijn toekomstige zwager Charles Estourgie, die de Industrieschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand in Amsterdam bezocht, een kweekplaats van vele later vooraanstaande architecten. Hij trouwt in 1914 met Anna Tissot van Patot, dochter van een winkelier in herenconfectie. Ze krijgen 10 kinderen, haar oudere zuster Elisa Tissot van Patot is getrouwd met de erdergenoemde Estourgie, die dan werkzaam is bij het vooraanstaande bureau van Eduard Cuypers.

 

Op jonge leeftijd wordt Kuijt al in 1906 lid van het Genootschap Architectura et Amicitia, dat een belangrijk aandeel heeft in de architectuurvernieuwing in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Kuijt wordt tot de vooruitstrevende katholieke architecten gerekend. Zijn werkzame leven valt deels samen met de opkomst en de neergang van het expressionisme in de Nederlandse architectuur, ook bekend onder de naam Amsterdamse School. Kuijt verwerkt elementen van de Amsterdamse School, maar later ook van de art deco en de Nieuwe Zakelijkheid in zijn ontwerpen. Het eigen idioom dat hij zo ontwikkelde, wordt wel zakelijk expressionisme genoemd. Worden zijn gebouwen door het publiek zeer gewaardeerd, bij stijlzuivere beoordelaars heeft hij geen goede pers, reden dat weinig over zijn werk is geschreven, dit net als bij A Jacot en W. Oldenwelt. Dat is een van de reden dat hij bij een revolutionaire reorganisatie van het genootschap Amicitia in 1917 niet bij de zelfbenoemde voorhoede van afgevaardigde leden is opgenomen.

Gezien zijn katholieke achtergrond en de culturele scheiding die de verzuiling in die tijd inhield, is het niet verwonderlijk dat Kuijts opdrachten vooral van katholieke ondernemers en religieuze instellingen afkomstig zijn. Aanvankelijk zijn dit vooral winkeliers in de kledingbranche. Vanaf midden jaren twintig neemt zijn werk als hoofdarchitect voor V&D in omvang sterk toe. Toch is hij daar zeker niet alleen van afhankelijk, want Kuijt heeft een afwisselend opdrachtenpakket, dat bankfilialen, villa's, scholen, kerken, kloosters en de Fordfabrieken aan de Hemweg in Amsterdam omvat. Ook in de Amsterdamse volkshuisvesting is Kuijt actief; hij ontwerpt diverse woningblokken voor de R.K. woningbouwvereniging Dr. Schaepman.

 

Jan Kuijt woont zijn hele leven in Amsterdam. Eerst op de Paleisstraat 8 (1914-1921), vervolgens Rokin 32 (1921-1927), P.C. Hooftstraat 15 (1927-1938) en als laatste woonadres Oranje Nassaulaan 15 (1938-1944). Hij overlijdt op 9 februari 1944 aan een hartstilstand en is bijgezet in het familiegraf op de R.K. begraafplaats Buitenveldert.

Hebt u aanvullingen of meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, of mee wilt helpen met het aanvullen van de site, kun u deze hieronder vermelden. Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren. Foto's kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.