Herengracht 386, Het Grachtenhuis

<- 388 Herengracht          Panorama         Herengracht 384 ->

Herengracht 386

Herengracht 386

Herengracht 386  tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips rond 1770

Herengracht 386 Het Grachtenhuis


Gebouwd           1663 - 1665
Architect            Philips Vingboons
Opdrachtgever    Karel Gerards
Monument         Rijksmonument

1853 : HH 517  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 33 6007  (verpondingsnummer)

1796 : 33 513    (kleinnummer)

1732 : 33 5953  (verpondingsnummer)

Kadast: E 4047  (kadaster oud)

Bouwjaar

1663

Begin 19de eeuw

1925

Architect / Bouwer

1663 Philip Vingboons

Opdrachtgever

1663 Karel Gerards

2010 Het Grachtenhuis

Naam / gevelsteen

2011 Het Grachtenhuis

Bijzonderheden

1663 koopmanshuis 14,76 m. breed. Dorische – en Composietpilasters doch gewijzigd in de middentravee. Rechte kroonlijst met driehoekig fronton over de vooruitspringende middenpartij. Hoofdgestellen over de eerste en tweede verdieping. In het fronton een versierd venster tussne twee blanke wapenschilden (eertijds alliantiewapen Gerards-van Buren) en festoenen. Boven de zijvensters hijsbalken en hijsrollen. Twee schoorstenen en dubbele stoep met onderingang.

Begin 19de eeuw: stoep weggebroken en een laag hek met zes keer twee harstenen paaltjes voor afsluiting der platte stoep aangebracht. Toegang met half cirkelvormig kozijn, waarboven ovaal licht, versierd met guirlande. Boven de deur cilinderlantaarn.

1925 verenigd met 384 tot kantoor voor C. Boisserée.

2011 Renovatie en geschikt maken als museum (met lift)

Bewoners / eigenaren o.a.

1665-1714 Carel Gerard [1608-1673] en vrouw en dochter Camelia Gerard [ 1640-1715]

1714-1722 Nicolaes van Bambeeck[1665-1722], o.a. burgemeester

1696-1716 mr. Quirijn van Strijen [1660-1724] en Cornelia van Bambeeck [1667-1741]

1735-1741 Pieter Pels Andriesz[1691-1741], koopman

1741-1744 Cornelis Munter, schepen en koopman

1754-1773 Mattheus David de Neufville[1711-1764] en Wijna van Lennep [1714-1772]

1773-1791 mr Gilis Alewijn [1744-1789] , schepen

1791-1826 Jan Willink [1751-1826]

1837-1874 Mr. Jan Pieter Adolf van Wickevoort Crommelin 

1875-1880 Willink & Co – J.P, van Wickevoort Crommelin

1884 Willem Philips van Wickevoort Crommelin(eigenaar)

1896-1904 Jan Boissevain [1836-1904]

1905-1924  Mathilde Marie Helene Vaupel(1910 eigenaarresse)

1924-1935 NV Noord-Nederlandsche Exploitatie en Financiële Mij

1935-1969 NV Trust Mij Heerengracht

1969-2010 Piet Zandstra, kantoren

1990 Effectenkantoor Philips & de Graaff

2010 Stichting Het grachtenhuis, initiator Mr. G.P. Krans

Rijksmonument

Nr. : 1828

Gebruik nu

Museum "Grachtenmuseum Amsterdam", https://grachten.museum

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.