Keizersgracht 609-613 FOAM

Keizersgracht 613

Keizersgracht 613

Keizersgracht 613, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 613

Gebouwd           1716
Architect            -
Opdrachtgever    mr. Cornelis Bors van Waveren
Monument         Rijksmonument
1853 : X 532     (huisnummer 1853-1875)
1808 : 58 4684  (verpondingsnummer)
1796 : 58 77    (kleinnummer)
1732 : 58 4459  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1160  (kadaster oud)

Bouwjaar

1716

18de eeuw

1993 restauratie

Architect

1993 architecten Benthem en Crouwel 

Opdrachtgever

1716 mr. Cornelis Bors van Waveren, schepen en raad

1993 Ministerie van Cultuur

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1716 koopmanshuis 7,45 m. breed. Halsgevel met gebeeldhouwde vleugelstukken. Getoogd fronton waaronder wapenschild. Hijsbalk. Stoep met onderingang. Met 611.

18de eeuw: Omlijste toegang met kroonlijst op consoles. Boven deur voor- en achterraam met pijlen in empirestijl.

1993 Verbouwd voor Vormgevingsinstituut, samen met Keizersgracht 611 

Bewoners / eigenaren o.a.

1859 Carel Joseph Fodor voor de uitbreiding van het museum Fodor op  609 en 611

1939-1970 Universiteit van Amsterdam, psychologie

1993 Vormgevingsinstituut

2001 FOAM Fotomuseum

Rijksmonument

2392

Gebruik nu

Deel van het museum Foam op nummer 609

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.