Keizersgracht 491

Keizersgracht 491

Keizersgracht 491

Keizersgracht 4, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 491

Gebouwd           1690
Architect            -
Opdrachtgever    Andries Pels
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1690

Architect

Opdrachtgever

1690 Andries Pels, bankier en assuradeur (of 483 – 491 geërfd van zijn vader Jan Lucas Pels?)

1910 Instituut voor Physische Therapie, dr. J.F.L. van Breemen

Naam / gevelsteen

1690 De Nooteboom

Bijzonderheden

1690 stalgebouw met pakzolders 6,10 m. breed. Puntgevel met aanzetstukken. Verhoogd fronton. Brede korfbogige toegang. Aan zuidzijde 1.45 m brede gang.

? rechte kroonlijst.

1910 verbouwd

1955 Verlaten, vertrokken naar nieuw gebouw Dr. Jan van Breemenstraat

Bewoners / eigenaren o.a.

1910-1955 Instituut voor Physische Therapie, dr. J.F.L. van Breemen / Jan van Breemen Instituut

Rijksmonument

2369

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.