Keizersgracht 487

Keizersgracht 487

Keizersgracht 487

Keizersgracht 487, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 487  De Sparreboom


Gebouwd           ± 1680 – 1685
Architect            Pieter Adolfse de Zeeuw
Opdrachtgever    Andries Pels
Monument         Rijksmonument

1853 : X 708  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3255  (verpondingsnummer)

1796 : 56 144    (kleinnummer)

1732 : 56 3130  (verpondingsnummer)

Kadast: I 991  (kadaster oud)

Dit is een pakhuis uit de reeks van zes gelijke pakhuizen.

Ze hebben elk een puntgevel met aanzetstukken en een verhoogd gebogen frontin, zandstenen boor- en negstukken om de vensters en de middenas.

 

De zes pakhuizen zijn ontworpen door de architect Pieter Adolfse de Zeeuw en gebouwd omstreeks 1680 - 1685. De eerste vier zijn gebouwd voor de zeer vermogende koopman André Pels, die dan nog woont op Keizersgracht 169, en de laatste twee voor de vermogende Albert Schuijt.

 

De vier huizen  van Pels waren als volgt genaamd:

nr. 483 : Palmboom, 5,50 m. breed.

nr. 485 : Eykeboom en Lindeboom, 11,65 m. breed.

nr. 487 : Sparreboom, 6 m. breed.

De voorste letters van de namen geven de naam van de stichter PELS weer - de pakhuizen van Pels -.

Deze vier pakhuizen van Pels zijn omstreeks 1760 eigendom geworden van de fam. Bicker.

 

Op 13 juni 1952 heeft in dit pand - De Sparreboom - een zware brand gewoed.

 

Dit pand is vrij goed bewaard gebleven en er zijn nu appartementen in gemaakt.

 

 

Keizersgracht 487 Geveltop

Geveltop

Keizersgracht 487, Onderzijde gevel met de voordeur

Onderzijde gevel met de voordeur

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.