Keizersgracht 471

Keizersgracht 471

Keizersgracht 471

Keizersgracht 471, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 471   De Maagd van Dort

 

Gebouwd           1670
Architect            -
Opdrachtgever    Paulus van der Heijden
Monument         Rijksmonument

 

Bouwjaar

1670 (1)

1905 (2)

1918 (3)

2007

Architect

1905 C. Wiegand & Zn, timmerlieden en makelaars (2)

1918 Reiders & van ’t Ende, makelaars (3)

Opdrachtgever

1670 Paulus van der Heijden, makelaar (1)

1905 H.E. Hahn-Egger, wed. (2)

1918 A. Swets (3)

Naam / gevelsteen

De Maagd van Dort (net als 569)

Bijzonderheden

1670 koopmanshuis 5,50 m. breed. Halsgevel met middenvoorsprong. Vleugelstukken. Gebogen fronton. Twee omlijste lichten. Guirlandes neerhangende bij vleiringvenster en op de borstwering. Stoep met onderingang. (1)

1905 onderpui veranderd. (2)

2007 Gewijzigd naar huidige situatie

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 2364

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.