Keizersgracht 197 - 199

<- 185 KeizersgrachtKeizersgracht 185 Amsterdam              Panorama              Keizersgracht 201 ->

<- 195 Keizersgracht (afgebroken 1896)                                               

Keizersgracht 199 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 199 oud

Keizersgracht 199 oud

Keizersgracht 199


Gebouwd           ± 1696 
Architect            -
Opdrachtgever    Claas Dirksz van der Biet
Afgebroken         1896

1853 : LL 216  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 41 2231  (verpondingsnummer)

1796 : 41 292    (kleinnummer)

1732 : 41 2223  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3795  (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1625 (1)

± 1696 (2)

Architect

Opdrachtgever

vóór 1625 Daniel de Meijer (1)

± 1696 Claas Dirksz van der Biet, houtkoper (2)

Naam / gevelsteen

1686 De Cameel (1)

Bijzonderheden

± 1696 koopmanshuis 5,70 m. breed. Halsgevel. Vleugelstukken. Getoogd fronton. Twee omlijste zolderlichten. Stoep met omlijste toegang. (2)

1896 afgebroken voor Raadhuisstraat. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.