Keizersgracht 197 - 199

<- 185 KeizersgrachtKeizersgracht 185 Amsterdam              Panorama              Keizersgracht 201 ->

<- 195 Keizersgracht (afgebroken 1896)                                               

Keizersgracht 197 oud

Keizersgracht 197 oud

Keizersgracht 197 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 197


Gebouwd           ± 1680 
Architect            -
Opdrachtgever    verm. Charles le Heureux
Afgebroken         1896

1808 : 41 2231  (verpondingsnummer)

1796 : 41 293    (kleinnummer)

1732 : 41 2224  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3796  (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1625

± 1680

Architect

Opdrachtgever

± 1680 verm. Charles le Heureux

Naam / gevelsteen

± 1680 ’t Wapen van Gotland 

Bijzonderheden

± 1680 koopmanshuis 4,25 m. breed. Halsgevel met festoenen op de zijkanten. Gebogen fronton. Stoep.

1896 bij de afbraak voor de Raadhuisstraat had het een rechte kroonlijst.

Bewoners / eigenaren o.a.

1625 Daniel de Meijer

1910 J.C. Schulmayer

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.