Keizersgracht 197 - 199

<- 185 KeizersgrachtKeizersgracht 185 Amsterdam              Panorama              Keizersgracht 201 ->

<- 195 Keizersgracht (afgebroken 1896)                                               

Keizersgracht 197 - 199

Keizersgracht 197 - 199

Keizersgracht 197-199, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 197 - 199


Gebouwd           1898
Architect            A.L. van Gendt 
Opdrachtgever    levensverzekeringsmaatschappij "Utrecht
Monument         Rijksmonument

 

 

De panden aan de Keizersgracht zijn een onderdeel van de in boogvorm gebouwde reeks winkelwoningen van vier bouwlagen en met uitgebouwde galerij op de beganegrond en entresol. En met bovenwoningen verdeeld over twee bouwlagen en kapverdieping, opgetrokken in baksteen, met veelvuldig gebruik van natuurstenen decoraties - veelal naar de opdrachtgeefster verwijzend - in eclectische trant naar ontwerp van A.L. van Gendt ten behoeve van de levensverzekeringsmaatschappij "Utrecht" en voltooid in 1898. Keizersgracht 197 bezit een afgeronde hoek met van initialen voorzien wapenschild die boven het ronde balcon op de entresol bij de verdieping is afgeschuind en tenslotte door een ronde hoektoren met leien spits en afgeronde dakvensters en windwijzer wordt bekroond; de gevel aan de Keizersgracht wordt afgesloten met een topgevel, te rechterzijde geflankeerd door een gebeeldhouwde haan. Het pand Keizersgracht 197 is eveneens in vergelijkbare trant uitgevoerd, met op de beganegrond een natuurstenen winkelpui, en gekoppelde ingang met stoep en rondboogvormig bovenlicht te rechterzijde, twee rondboogvensters in reliefnissen op de entresol; een balcon in het midden en vier rondboogvensters in reliefnissen op de eerste verdieping, en vier rechtafgesloten vensters met boognissen en balustrade op de tweede verdieping. Het pand Keizersgracht 199 bezit eveneens een gekoppelde ingang met stoep, waarboven gemetselde balcons met ijzeren hek op beide verdiepingen, en voorts een topgevel. Complex van winkelwoningen en galerij in voor de tijd kenmerkende toepassing van aan verschillende stijlen ontleende motieven, en diverse naar de opdrachtgeefster verwijzende decoraties, vermengd met eigentijdse vormen tot een karakteristiek, samenhangend geheel, tot standgekomen als gevolg van de in 1894 gerealiseerde doorbraak van de Raadhuisstraat.

 

Bron RCE

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.