Keizersgracht 125

<- 123 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 127 ->

Keizersgracht 1125

Keizersgracht 125

Keizersgracht 125 tekening Philips Caspar

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 125

Gebouwd           ± 1718
Architect            -
Opdrachtgever  mr Jacobus Trip
Monument         Rijksmonument
1853 : RR 208  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 45 3473  (verpondingsnummer)
1796 : 45 333    (kleinnummer)
1732 : 45 3420  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5613  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1618

± 1718

Architect

Opdrachtgever

± 1618 Adam Nijs en zijn schoonzoon Hendrik Hudde 

± 1718 mr Jacobus Trip

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1718 koopmanshuis 5,55 m. breed. Halsgevel. Stoep met onderingang.

Bewoners / eigenaren o.a.

1877 – 1885 Schoolmuseum

....-heden Stena Realty B.V. (eigenaar)

Rijksmonument

Nr 2250

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

Dit 5,55 m. brede koopmanshuis met halsgevel is van omstreeks 1718.

Het is vermoedelijk gebouwd voor mr. Jacobus Trip, commissaris.

Het heeft een stoep met onderingang gehad die veranderd is in een stoep loodrecht op de gevel.

 

Van 1877 - 1885 is het hier het Nederlands Schoolmuseum gevestigd geweest.

 

Het oude huis is omstreeks 1618 gebouwd voor Adam Nijs, suikerbakker, voor of met zijn schoonzoon Hendrik Hudde.

 

 

Keizersgracht 125 gevelkop

Geveltop

Keizersgracht 125 ondergevel

Keizersgracht 125 ondergevel

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.